Wybrałem drogę do uzyskania zawodu Radcy prawnego i jestem zmotywowany, by go wykonywać, bowiem umożliwia mi on wspomaganie Przedsiębiorców, a także Osób nimi nie będących, w budowaniu ich jak najlepszej przyszłości – poprzez pomoc prawną w ochronie ich interesów zarówno wobec zdarzeń przeszłych, ale i przyszłych…


fotoPo ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach rozpocząłem pracę jako prawnik, w jednej z największych katowickich kancelarii adwokacko – radcowskich (gdzie pracowałem przez kolejne 10 lat, osiągając stanowisko „Radca prawny”).

Ukończyłem aplikację radcowską, organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i złożyłem Egzamin Radcowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości.
Posiadam ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, polegającego w szczególności na prowadzeniu bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej znaczących przedsiębiorców (najczęściej świadczonej również w formie dyżurów w siedzibach Klientów), m. in.:

 • Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach;
 • Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A. w Rybniku;
 • Zakłady Mechaniczne „BUMAR - ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach;
 • „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach;
 • TAURON CIEPŁO S.A. w Katowicach;
 • TOUSEK POLSKA Sp. z o.o. w Mikołowie;
 • „Doradztwo Gospodarcze SCORPION Jan Szlązak” w Katowicach;
 • Gwarant Inwestycje Sp. z o.o. w Katowicach

    oraz deweloperów i wykonawców inwestycji budowlanych.

belka

Zawodowo zajmuję się w szczególności szeroko pojętym Prawem Cywilnym (w tym Prawem Rodzinnym), Gospodarczym i Handlowym oraz Prawem Nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów inwestycyjnych i Prawa Administracyjnego. Pasjonuję się Prawem Zobowiązań na gruncie umów (kontraktów handlowych), Prawem Spółek oraz prowadzeniem Mediacji gospodarczych oraz negocjacji handlowych.

    Moje dodatkowe doświadczenie zawodowe, wynika w szczególności z:

 • Współtworzenia jednego z zespołów eksperckich Prawa Nieruchomości (dedykowanego w szczególności obsłudze prawnej inwestorów instytucjonalnych, podmiotów zarządzających nieruchomościami lub zajmujących się pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami oraz doradztwu prawnemu na rzecz inwestorów indywidualnych, nabywających nieruchomości lub realizujących zamierzenia inwestycyjne);
 • Uczestnictwa w wielu posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych spółek (na przestrzeni ponad 10 lat), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania spółkami dominującymi, spółkami zależnymi oraz grupami kapitałowymi a także - aspektów nadzoru właścicielskiego;
 • Prowadzenia licznych negocjacji handlowych oraz przygotowywania i opiniowania umów, a także kontraktów, przy czym wartość jednego z nich wynosiła około 50.000.000 PLN;
 • Prowadzenia wielu mediacji ugodowych;
 • Prowadzenia postępowań sądowych – w szczególności gospodarczych i cywilnych, a także postępowań egzekucyjnych;
 • Uczestnictwa w wielu szkoleniach o tematyce prawniczej,zarówno jako słuchacz, jak i prelegent.

belkad